Oferujemy wykonywanie badań nieniszczących, konstrukcji żelbetowych przenośnym urządzeniem pomiarowym Ferroscan Hilti PS200S, Ferroscan Hilti PS300, Georadar Hilti X-Scan PS1000.

Skanowanie jest wykonywane pod nadzorem osoby z uprawnieniami w specjalności bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej.

Lokalizacja i przebieg zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (stropy, ściany, tarcze, słupy, schody, podciągi itp.)

Szacowanie średnicy, określanie grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych.

Cena 350zł dotyczy 1 skanu powierzchniowego o rozmiarach 60x60cm.
Przestrzeń robocza minimum 105x105cm.
Minimalna ilość skanów powierzchniowych wynosi 10 sztuk, a minimalne zlecenie to 3500zł.
Upusty i rabaty do 50% - są one uzależnione od ilości skanów.

Dodatkowo opłata za dojazd wynosi 1.5zł / 1km.

Na życzenie klienta przygotowujemy raport ze skanowania w którym znajdują się wyniki skanowań, wnioski i zdjęcia. Cena za raport min. 1500zł w zależności od ilości skanów.

Raport ze skanowania podpisany będzie przez projektanta konstrukcji z uprawnieniami bez ograniczeń.

Podane kwoty to kwoty netto - do których należy doliczyć podatek VAT 23%.


UWAGA: Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od wielkości zlecenia oraz od aktualnego cennika na dany rok.
Wymienione ceny należy zawsze potwierdzić.

ferro skany slupow
ferro uwagi

DODATKOWE UWAGI:

  • Skany od spodu stropu - należy powierzchnię skanowania oczyścić z nierówności oraz przeszkód (sufity podwieszane, instalacje, itp.), tynku nie skuwamy
  • Skany od wierzchu stropu - należy powierzchnię skanowania oczyścić z nierówności oraz warstw wykończeniowych (podłoga, terakota, szlichta), usnąć wszystkie luźne cząstki (zamieść obszar skanowania)
  • Skanowanie słupów - należy oczyścić powierzchnię skanowania z nierówności oraz przeszkód (instalacje, gniazda, itp.), tynku nie skuwamy
  • pozostawione w betonie stalowe elementy montażowe takie jak śruby, wkręty, gwoździe, wpływają na dokładność i jakość skanowania, dlatego jeżeli istnieje możliwość należy oczyścić badaną powierzchnię z w/w przeszkód
  • Urządzenie pozwala na określenie otulenia zbrojenia z dokładnością do 5mm.
  • Urządzenie skanuję do głębokości 10cm, im głębiej dokładność odczytów jest mniejsza.
  • Urządzenie pozwala oszacować średnicę pręta zbrojeniowego, ale należy dla pewności wykonać odkrywkę klasyczną.
  • Zapewnienie dostępu do wszystkich powierzchni roboczych (w szczególności podesty robocze, rusztowania) zgodnie z obowiązującymi przepisami - po stronie Zlecającego.