ferro hilti ps200

Skanowanie jest wykonywane przenośnym urządzeniem pomiarowym Ferroscan Hilti PS 200 S.

Lokalizacja i przebieg zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Określenie średnicy (zgodnie z tolerancją określoną przez producenta), grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych.

Atrakcyjne ceny.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/bezprzewodowe_systemy_detekcji/wybor_systemu_detekcji/ps_250_ferroscan.html

Wartości w tabeli poniżej wskazują dokładność pomiaru głębokości wyrażaną w [mm] (jako możliwe odchylenie od rzeczywistej wielkości).

Dokładność wykrywania głębokości wynosi ±10 % efektywnej głębokości. Dokładność lokalizowania prętów zbrojeniowych wynosi ±3 mm (położenie względne środka pręta zbrojeniowego względem zeskanowanej pozycji).


Zdjęcia powyżej pochodzą z przeprowadzonych prac badawczych polegających na skanowaniu elementów konstrukcji żelbetowych (stropy-wierzch, stropy-spód, słupy i ściany) w następujących budynkach:
Budynek Cosmopolitan ul. Twarda 2/4 w Warszawie, Budynek biurowy ul. Mysia 5 w Warszawie, Budynek HOLLAND PARK plac Trzech Krzyży w Warszawie, Budynek wielorodzinny ul. Grzybowska 6/10 w Warszawie.