Oferujemy współpracę w zakresie:

 • Projektowanie Konstrukcji Budowlanych (projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty warsztatowe konstrukcji stalowych w technologii 3D)
 • Ekspertyzy Techniczne
 • Doradztwo Techniczne
 • Skanowanie konstrukcji żelbetowych – Ferroscan Hilti PS200S
 • Skanowanie konstrukcji żelbetowych – Georadar Hilti X-Scan PS1000
 • Nadzory Budowlane
 • Weryfikacja Projektów Konstrukcyjnych
 • Inwentaryzacje i Okresowe Przeglądy Techniczne Budynków
 

W procesie projektowym wykorzystujemy następujące licencjonowane oprogramowanie:

 • AutoCad
 • RM-Win
 • RM 3D
 • Robobat
 • ABC Płyta
 • ABC Tarcza
 • BWCAD
 • TEKAD
 • SPECBUD
 • INTERSOFT
 • GEO5
 • TEKLA STRUCTURES
 • AXIS VM
 

Oferujemy wykonywanie badań nieniszczących, konstrukcji żelbetowych przenośnymi urządzeniami pomiarowymi: Ferroscan Hilti PS200S i Georadarem Hilti X-Scan PS1000.
Precyzyjna lokalizacja i przebieg zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych.

Szacowanie średnicy prętów zbrojeniowych, grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych. Atrakcyjne ceny. Zapraszamy.